Żywność


Firmom działającym na rynku spożywczym pomagamy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności, zmniejszeniu ryzyka odpowiedzialności za produkt i zwiększeniu wartości marki.

Służymy pomocą, jeżeli szukacie Państwo wsparcia prawnego m.in. w następujących obszarach:

 • Komunikacja z organami kontroli i nadzoru:
  • urzędowe kontrole żywności
  • postępowania przed IJHARS, IH, Inspekcją Sanitarną lub Inspekcją Weterynaryjną
  • wycofanie produktu z rynku i odpowiedzialność za produkt sfałszowany / niebezpieczny
  • zarzuty nadużycia pozycji dominującej lub prowadzenia działalności kartelowej
  • stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Rozwiązywanie sporów z konkurentami branżowymi lub kontrahentami w zakresie:
  • prezentacji i reklamy
  • naśladownictwa
  • składników / dodatków do żywności
  • opłat pozamarżowych
  • znaków towarowych i innych oznaczeń indywidualizujących
 • Rozwiązywanie sporów z konsumentami:
  • zarządzanie reklamacjami konsumenckimi i roszczeniami odszkodowawczymi
  • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  • ochrona dóbr osobistych
 • Doradztwo w sprawach regulacyjnych:
  • wprowadzania i obrotu środkami spożywczymi
  • umów dystrybucyjnych, agencyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych
  • polityki cenowej, rabatowej i programów lojalnościowych
  • znakowania i reklamy
  • refundacji ŚSSPŻ
  • oceny skutków projektowanych i nowych regulacji prawnych

 

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl