Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi


Czerpiąc z naszych doświadczeń jako pełnomocników i obrońców w sprawach rzutujących na funkcjonowanie całej firmy, a przy tym wzbudzających zainteresowanie mediów, oferujemy kompleksową pomoc prawną w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi – związanymi z  podejrzeniami co do jakości produktu lub etycznego postępowania.

W zależności od charakteru sprawy nasze doradztwo może obejmować:

  • zarządzanie roszczeniami osób fizycznych w związku z wadami produktu
  • wsparcie prawne przy wycofywaniu produktu z obrotu
  • reprezentowanie firmy w relacjach z organami nadzoru
  • reprezentowanie firmy w relacjach z kontrahentami i ubezpieczycielami
  • wsparcie w  postępowaniach karnych (jako pełnomocnicy spółki lub obrońcy osób z kadry kierowniczej) w związku z zarzutami nieetycznego i niezgodnego z prawem działania

 

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl