Rozwiązywanie sporów


Doradzając naszym Klientom kierujemy się zasadą minimalizowania ryzyka sporów, by oszczędzić czas i koszty działania firmy. Tym niemniej, sytuacje sporne powstają i jest ważne, by zarządzać nimi w sposób efektywny.

W ramach naszej praktyki oferujemy opracowanie szczegółowej strategii procesowej w związku z realizowanymi aktywnościami lub projektami. Jednocześnie zapewniamy wsparcie merytoryczne i reprezentację prawną w:

  • postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych
  • postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru
  • postępowaniach sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA
  • postępowaniach sądowych z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt
  • postępowaniach grupowych  (pozwy zbiorowe)

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl