Odpady i mikroorganizmy


Oferujemy wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów.

 

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl