1. Obsługa procesu inwestycyjnego
  1. wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym na każdym etapie inwestycji, w tym bieżące doradztwo w zakresie prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska
  2. pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych
  3. sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji
  4. reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego i w sporach sądowych
 2. Gmina Uzdrowiskowa jako gospodarz inwestycji
  1. plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  2. ograniczenia dotyczące inwestycji na terenach uzdrowiskowych: zakłady przemysłowe, obiekty handlowe, parkingi, stacje telefonii komórkowej, roboty melioracyjne, wyrąb drzew
  3. pozyskiwanie surowców mineralnych inne niż naturalne surowce lecznicze

Pozostałe obszary doradztwa

Kliknij w poszczególny obszar doradztwa, aby uzyskać więcej informacji