Compliance


Wiemy, jak istotne w branżach regulowanych jest działanie w sposób zgodny z przepisami i procedurami.  W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

 • audyty identyfikujące ryzyka dla firmy i jej pracowników
 • wsparcie w postępowaniach wewnętrznych dotyczących oceny zgodności funkcjonowania firmy z postanowieniami FCPA lub UK Bribery Act
 • przygotowanie standardowych procedur operacyjnych z zakresu:
  • codziennych zachowań personelu firmy (aktywności marketingowe i wizerunkowe, udział w przetargach, relacje z osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarządzanie roszczeniami i reklamacjami)
  • kontroli i przeszukań (dawn-raids)
  • wstrzymywania w obrocie i wycofywania z obrotu produktów
 • praktyczne warsztaty i szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej dotyczące:
  • prawa karnego, w tym relacji z organami ścigania
  • bezpieczeństwa zachowań pracowników
  • urzędowych kontroli

 

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl